Advocaten gespecialiseerd in stadsplanning en milieu

Milieu- en stedenbouwrecht

Nous sommes un cabinet d’avocats spécialisé exclusivement en droit de l’environnement et en droit de l’aménagement du territoire et de l’urbanisme. Nous travaillons en Région wallonne et en Région de Bruxelles-Capitale.

EXPERTISE

Voor wie?

Wij delen onze kennis met privé- en overheidsbedrijven, beroepsfederaties, overheidsinstanties, juridische experts en natuurlijke personen. Wij schrijven met genoegen in op overheidsopdrachten (tenders).

DIENSTEN

Juridische werkgroep

Wij stemmen onze diensten af op uw behoeften. Dankzij onze ligging, beschikbaarheid en teamspirit kunnen wij efficiënt en proactief handelen.

TEAM

Onze diensten

Wij maken het u makkelijk. We werken in alle eerlijkheid met u samen en hanteren een creatieve en constructieve aanpak. Wij spreken geen waardeoordeel uit en dringen onze mening nooit op. U ontvangt alle nuttige elementen en voorstellen om door te geven aan uw organisatie, zodat u vrijblijvend en met kennis van zaken de juiste beslissingen kunt nemen. 

Duidelijk standpunt

”Wat men goed begrijpt, kan men duidelijk uitleggen.” Wij gebruiken een eenvoudig te begrijpen taal, zonder dat er afbreuk wordt gedaan aan de juridische nauwkeurigheid. Onze standpunten zijn oprecht, onderbouwd, gestaafd, gecontroleerd en herleidbaar. Wij werken regelmatig samen met een professionele illustrator om de meest complexe situaties te schetsen aan de hand van tekeningen, grafieken en schema’s met juridische waarde.

Toonaangevend

Onze diensten werken met krachtige, beveiligde en hoogwaardige IT-infrastructuur. Sommige klanten maken gebruik van een private samenwerkingsruimte om bijvoorbeeld in onze aanwezigheid documenten met back-ups op te stellen. Wij beschikken over een erg uitgebreide bibliotheek alsook over juridische databanken.